آرشیو نوشتاری مباحث «هشت فراز، هزار نیاز»

آرشیو نوشتاری مباحث مشتمل بر متن پیاده‌شده از فایل صوتی سخنرانی هدی صابر می‌باشد که ویرایش و تنظیم نگارشی و محتوایی لازم بر روی آنها صورت گرفته است. در حال حاضر ویراست نخست در دسترس علاقمندان است. با انجام ویراست‌های بعدی، مطالب مربوطه بروزرسانی می‌گردد. متن کامل فرازهای پیراسته و تنظیم شده در قالب کتاب‌های الکترونیکی نیز در اینجا قابل دسترس است.

مسیر جاری:   صفحه اصلی آموزش‌هانشست‌های «هشت‌فراز هزار نیاز»
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد