مقالات این بخش به تدریج تکمیل خواهد شد

زیر مجموعه ها

  • طرح توسعه مهارت‌ها و کارآفرینی زاهدان

    عنوان کامل این طرح، طرح «توسعه مهارت‌های پایه» و «تشکیل گروه‌های کارآفرینی و آموزش بانک‌پذیری» در سکونت‌گاههای غیررسمی زاهدان می‌باشد که با حمایت بانک جهانی، به سفارش وزارت مسکن و مدیریت هدی صابر از خرداد ماه سال ۱۳۸۸ با افق زمانی ۱۵ ماه آغاز به کار کرد. در این مجموعه، مقالات و یادداشت‌هایی که در معرفی و توضیح ابعاد گوناگون این طرح نگاشته و منتشر شده‌اند را گردآوری کرده‌ایم. 

  • نهادهای تامینی و حمایتی در ایران
مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشه
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد