شاخه:آرشیو نوشتاری «دوسده تکاپوی توسعه در ایران»
پرینت
بازدید: 8552

«دوسده تکاپوی توسعه در ایران»

دوران‌ها و عناوین مورد بررسی


 

شماره نشست و

دوران مورد بررسی

عنوان بحث

تاریخ برگزاری

سرتیتر مباحث

(PowerPoint)

سرتیتر مباحث

(Pdf)

نشست اول

کلیات، چارچوب، روش

۲۳ آبان ۱۳۸۶

نشست دوم

 پیش از مشروطه

تکاپوهای سه صدراعظم عصرقجر

(قائم مقام، امیرکبیر، سپهسالار)

۷ آذر ماه ۱۳۸۶

نشست سوم

 مشروطه

مشروطه؛ بستری برای تحرک برای توسعه

۲۱ آذر ماه ۱۳۸۶

نشست چهارم

سلطنت رضاشاه(۱۳۰۴-۱۳۲۰)

دوران کلاسیک توسعه

۵ دی ماه ۱۳۸۶

نشست پنجم

نهضت ملی شدن نفت(۱۳۳۰-۱۳۳۲)

شکوفایی توسعه در دل سیاست

۳بهمن ماه ۱۳۸۶

نشست ششم

از کودتا تا شوک نفتی(۱۳۳۲-۱۳۵۲)

عصر اسناد، سمت ادغام

۱۷بهمن ماه ۱۳۸۶

نشست هفتم

 از شوک نفتی تا انقلاب (۱۳۵۲-۱۳۵۷)

بلندپروازی کودکانه

۱ اسفندماه ۱۳۸۶

نشست هشتم

 انقلاب ۵۷

خلاء اقتصاد دورانی

۱۵ اسفندماه ۱۳۸۶

نشست نهم

جنگ

دهه اسناد بی‌فرجام، تحمیل واقعیات

۲۱ فروردين‌ماه ۱۳۸۷

نشست دهم

 صلح

دهه استحاله

۴ ارديبهشت‌ماه ۱۳۸۷

نشست یازدهم

 اصلاحات

اصلاح بی‌اقتصاد؟

۱ خردادماه ۱۳۸۷

نشست دوازدهم

 دوسده تکاپوی توسعه

جمع‌بندی دویست ساله 

۱۳ تيرماه۱۳۸۷

 

نشست سیزدهم

 آینده

دریچه‌ای رو به افق

۱۴ تيرماه۱۳۸۷

 

 

مسیر جاری:   صفحه اصلی آموزش‌هانشست‌های «دوسده تکاپوی توسعه در ایران»
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد