سروده‌ها

عنوان تاریخ نگارش/انجام/انتشار منبع
پر یادگار 1396 وب‌سایت در فیروزه‌ای
چهل ‌و ‌دو اكتبر پس از وداع چه 1388 چشم‌انداز ایران ـ شماره‌ی ۵۸
مردانه وداع سحرگاهی 1385 پیش‌نوشتار کتاب سه‌هم‌پیمان عشق
بهانه‌های هستی 1383 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
اکسیر خدا 1383 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
غیر از خدا هیچکس نماند 1383 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
گل زندگی 1383 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
نومرد شعر من 1383 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
وقتِ ‌نو آغاز 1383 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
مرهم ذهن 1383 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
مواجهه با تاریخ 1383 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
تیرِ بارانی 1383 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
خنکای تیرماه 1383 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
مردان چهار خرداد 1383 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
پیشباز 1382 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
میراث تو 1382 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
شاخ شمشاد 1382 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
رباعی عشق و منش، مشی و روش 1382 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
ساقی که است؟ 1382 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
سرشار از حضور 1382 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
نو عروس سها 1382 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
میهمانان جمعه من 1382 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
عهد استعلا 1382 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
گرمای رفیق 1382 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
وعدۀ وفا 1380 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
گل وحشیِ دشتِ بی‌سایبان 1380 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
زندگی را دریاب 1380 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
پر يادگار 1380 چشم‌انداز ایران ـ شماره‌ی ۲۰
وعده با قندیل شب 1380 مجموعه اشعار کتاب «پر یادگار»
مسیر جاری:   صفحه اصلی در خلوت خویش
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد