منبع: یادنامه‌ی دومین سالگرد شهادت

در یک سال گذشته (از خرداد ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲) شمار دیگری از آثار شهید هدی صابر گردآوری و تنظیم گردیده و انتشار یافته است که در این گزارش به این موارد می‌پردازیم.

 

۱. انتشار دومین مجلد از مجموعه‌ی ”هشت فراز هزار نیاز“

در آستانه سالروز تولد شهید هدی صابر (اسفندماه ۱۳۹۱) مجلد دوم از مجموعه هشت فراز هزار نیاز (دفتر اول: فراز جنبش تنباکو) منتشر شد.

پیش از این دفتر دیگری از این مجموعه با عنوان ”پیش از آغاز“ منتشر شده بود که روش تحلیل بررسی هشت فراز را نشان می‌داد. مجلد اخیر که به فراز نهضت تنباکو اختصاص دارد مشتمل بر شش نشست است که علاوه بر بحث آغازین مرحوم مهندس سحابی پیرامون اهمیت تاریخی فراز تنباکو، مباحث شهید هدی صابر در ۲۰ محور معرفی شده در چارچوب موضوعی وارسی فرازها (فضای بین‌المللی؛ شرایط داخلی (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی)؛ زمینه‌های بروز حركت؛ روایت فراز؛ مطالبات؛ شعارها؛ رهبری؛ نیروی آغازگر؛ نیروهای دست اندركار؛ مردم؛ تشكیلات؛ استراتژی؛ مشی؛ ایدئولوژی؛ برد اجتماعی – برد جغرافیایی؛ جهت‌گیری طبقاتی؛ دستاوردها؛ ناكامی‌‌ها؛ جمع‌بندی نهایی؛ آموزش‌های فراز) در خصوص نهضت تنباکو طرح گردیده است.

این کتاب توسط درگاه ”در فیروزه‌ای“ به صورت الکترونیکی انتشار یافته و در دسترس علاقه مندان و پژوهشگران می‌باشد.

 

۲. انتشار نخستین دفتر از دلنوشته‌های شهید هدی صابر 

دومین کتابی که در در آستانه ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۱، سالروز تولد شهید هدی صابر منتشر شد، دفتر اول از مجموعه دل نوشته‌های وی تحت نام پر یادگار ( ۱۳۸۳-۱۳۸۰: بازداشتگاه ۵۹ عشرت آباد و زندان اوین) می‌باشد. این کتاب مشتمل بر ۲۶ نثر شعرگونه و متن ادبی ـ اجتماعی کوتاه از شهید صابر است که به مناسبت‌های مختلف در دوران زندان نگارش یافته‌اند. تصویر دست‌نوشته برخی قطعات نیز در انتهای کتاب آمده است.

شعر ”پر یادگار“ یکی از به یادماندنی‌ترین قطعات نگاشته‌شده توسط شهید صابر در تشریح چگونگی پیوند خوردن با شخصیت شهید محمد حنیف‌نژاد در سیر زندگی شهید صابر است که پیش از این نیز در نشریه چشم‌انداز ایران منتشر شده بود. عنوان همین شعر وزین برای این مجموعه انتخاب شده است. مطالعه‌ی این اشعار، خواننده را علاوه بر مسیر زندگی شخصی و اجتماعی شهید صابر، با تاریخ بخشی از زندان‌ها و عناصر فکری شهید صابر که در قالب قطعات ادبی بیان شده نیز آشنا می‌سازد. این کتاب توسط درگاه ”در فیروزه‌ای“ به صورت الکترونیکی انتشار یافته و در دسترس علاقه مندان می‌باشد.

 

۳. انتشار دومین دفتر از مجموعه‌ی ”باب بگشا“

مقارن با دومین سالگرد شهادت هدی صابر (خرداد ۱۳۹۲)، دومین دفتر از مجموعه نشست‌های قرآنی ”باب بگشا“ نیز انتشار یافت. دفتر دوم با عنوان ”تبیین ـ۱“ در واقع بخش نخست از سرفصل ”تبیین“ مباحث باب بگشا می‌باشد که مشتمل بر مباحث مربوط به کارکردها و داشته‌های خدا است. ”تبیین ـ۱“ دربردارنده‌ی سیزده نشست و سه داشته و کارکرد نخستین مورد بحث‌قرار گرفته در ”باب بگشا“ می‌باشد که عبارتند از: خدای طراح ـ مهندس؛ خدای خالق؛ خدای صاحب دید استراتژیک. در این دفتر همچنین سخنرانی بانی موسسه‌ی محک که در نشست بیست و ششم ”باب بگشا“ انجام گرفته نیز گنجانده شده است. ۹ نشست از ۱۳ نشست مندرج در این مجموعه نیز به بحث دید استراتژیک اختصاص دارد.

در این مجموعه همچنین آورده‌های مشارکت‌کنندگان در مباحث ”باب بگشا“ (در سیزده نشست مربوط به این دفتر) نیز با ویرایش مختصر ادبی ـ نگارشی گنجانده شده تا تاکید محورین شهید صابر مبنی بر اشتراک‌گذاری ایده‌های نسل نو در امر انتشار آثار ایشان نیز تحقق یابد.

پیش از این نیز دفتر نخست از سلسله مباحث ”باب بگشا“ با عنوان ”پیشاتبیین“ در نخستین سالگرد شهادت هدی صابر انتشار یافته بود که مشتمل بر چهارده نشست آغازین این مجموعه مباحث بود. بدین ترتیب با انتشار دفتر دوم از مباحث فوق، ۲۷ نشست از ۷۰ نشست ”باب بگشا“ در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. این کتاب نیز توسط درگاه ”در فیروزه‌ای“ به صورت الکترونیکی انتشار یافته و در دسترس می‌باشد.

 

۴. انتشار دو مجلد دیگر از مجموعه‌ی ”هشت فراز هزار نیاز“

در دومین سالگرد شهادت هدی صابر، دو مجلد دیگر از مجموعه‌ی ”هشت فراز، هزار نیاز“ نیز منتشر خواهد شد. این دو مجلد مربوط به فرازهای جنبش مبارزاتی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی و انقلاب بهمن ۱۳۵۷ می‌باشد. ³

 

مسیر جاری:   صفحه اصلی اخبار، رویدادها، گزارش‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد