امروز ٢٤ اسفند ماه مراسم سالروز تولد هدی صابر با حضور تعدادی از دوستان و بستگان  در كنار مزار وی بر گزار شد. در فرصتی كوتاه یادی از او و نگاهش به تولد مرور شد. نگاهی كه ایده، محور اصلی ان است: كل یوم هو فی شان، او هر روز در كاری است. 

ایده های سر ریز ، منشا هر روز در كاربودن اوست.انسان كه ایفاگر او در مداری كوچك تر و نیز محدود است. بر همین قاعده قابل تحلیل است. مصدق دغدغه دار در حد فاصل مرداد ٣١ تا مرداد ٣٢ با استفاده از قانون اختیارات نخست وزیر ، یكصدو هفده لایحه در مسیر بهبود وضع مردمان و سامان ایران به ثبت رساند و به مورد اجرا نهاد، هر سه روز یك لایحه! 

دغدغه ، تقاضا و تحرك در پشته خود مخزنی از ایده ، تدبیر، سازماندهی و توان حل مسئله و پیشبرد را همراه خواهد داشت.انبار دار بی پایان أیده، هم اوست.

مسیر جاری:   صفحه اصلی اخبار، رویدادها، گزارش‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد