در نگاه دیگران» شاخه:بینش، روش و منش
پرینت
بازدید: 3912

مهدي پوررحيم نجف آبادي

 منبع: وب‌سایت جرس ـ ۱۳ مرداد ۱۳۹۰

 

وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون‏ آل عمران 169

هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده‏اند، مرده مپندار، بلكه زنده‏اند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى‏شوند.

 اين آيه دو وجه دارد و دو مخاطب: اول مخاطب نوع انساني است كه شهادت را بر مي گزيند؛ شهيد و شهادت مي تواند تضاد بين مرگ و زندگي را پايان دهد. در حقيقت شهادت پاسخ به ميل جاودانگي انسان است. و هدي چه زيبا در شوق هايش جودانه شد؛ خرداد؛ انتخاب پهلواني مرگ.

 اما وجه و مخاطب دوم كه كاربستي جدي تر است مخاطبان شهيد هستند.مخاطبِ اينكه مپنداريد آنها مرده اند بلكه به منشا انرژي و اميد همواره متصلند. مخاطب شهيد براساس اين نگاهي كه خدا در قرآن از شهيد ارائه مي دهد بايد شهيدش را براي خودش و پيرامونش جاودانه كند. جاودانگي شهيد نعمتي است كه به مانند ديگر نعمتها هم سپاس را در خور برخورد است و هم كفران را.

 آقا هدي مجموعه اي است از دغدغه ها و سرمايه ها. سرمايه هايي كه او براي ما به يادگار گذاشته است هم براي شناختش هم ادامه راهش هم نقدش. اما اين سرمايه ها بس مهم است كه دانسته شود از چه منظر و دغدغه اي اندوخته شده است. چه شدآقا هدي تاريخ را برگ زد؟چه شدآقا هدي سراغ كتاب آخر رفت؟ چه شدآقا هدي آخر هفته ها را زاهدان گذراند؟و...

پر واضح است كه اين چه شدها تركيبي است از احساس نيازها، انگيزه ها، شرايط زندگي و البته استدلالها...كشف اينها است كه ما را في المثل با هشت فرازش ( يا به تعبير درس هاي تاريخش در زندان اخير: نه فراز) همدل و همراه مي كند؛ تنها از پس اين همدلي و همراهي است كه سرمايه هاي هدا جاودانه مي شود...همدلي ما را با هدي در كتاب و تاريخ و زاهدان همراه مي كند..كسي هم كه همراه شد رفيق مي شود نه مريد؛ رفيق آينه است نه ثناگو؛ همراه پيش برنده است نه شارح. اينگونه است كه نعمت جاودانگي شهيد كفران نمي شود. هرچقدر هم نعمت سترگ و متعالي باشد جز راهِ شكر، از ما گرفته مي شود. چرا كه هرآنچه سخت خود را نشان دهد دود مي شود و به هوا مي رود.

 در زير به صورت فهرست وار آنچه به نظرم مي آيد مي تواند تحت عنوان دغدغه هاي هدي و سرمايه هدي طبقه بندي شود آورده ام. هم دغدغه ها و هم سرمايه ها فراترند و دقيقتر. اين تقسيم بندي فقط براي شروع است؛ شروعي براي دغدغه ي سپاس نعمت. ان شاء الله

 

آقا هدي و دغدغه هايش

خدا - ايران - كتاب آخر - منش- روش - روشنفكران - نسل نو - دانشگاه - انجمن هاي اسلامي - فقر و محروميت - نهاد و دستاورد - خانواده


آقا هدي و سرمايه هايش

 

  • سرمايه فكري و فرهنگي

الف: مطالعات تاريخي -ب: مطالعات قرآني - پ: مطالعات توسعه - ت: مطالعات جنبش دانشجويي ( انجمن هاي اسلامي)

 

  • سرمايه اجتماعي

الف: NGO ها و مراكز خيريه - ب: ورزش - پ: پهلواني - ت: زاهدان - ث: سركشي به خانواده زندانيان و كشته شدگان - ج: زندان

 

  • سرمايه انساني

الف: نسل نو - ب: زاهداني ها - پ: بسياري از نيروهاي مذهبي و ملي - ت: شاگردان - ث: خانواده آقا هدي - ج: خانواده هاي زندانيان و كشته شدگان - چ: زندانيان و زندان بانان

 

  • سرمايه تاريخي، جرياني

الف: طالقاني - ب: بازرگان - پ: حنيف نژاد - ت: مصدق - ث:مهنس سحابي - ج: روشنفكري مذهبي - چ: جريان ملي – مذهبي - ح: پهلواني -

مسیر جاری:   صفحه اصلی در نگاه دیگرانبینش، روش و منش
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد