پرینت
بازدید: 3252

ع.د

منبع: وب‌سایت جرس

شایسته ترازآنیم که اهسته بمیریم

در بستر شب مانده سپس خسته بمیریم

ما روح بلندای زمانیم حریفان

ما شایسته ی آنیم که شایسته بمیریم

ما در قفس حبس شما جای نگیریم

در مهلکه هستیم که چون ژاله بمیریم

موجیم که ارامش ما چون عدم ماست

ازاده تر از آنیم که در چله بمیریم

در دشت یقین حاصل نور شهداییم

در خاک بدانید که چون دانه بمیریم

فریاد کنیم بر سر نمرود زمان لیک

دور از شرف ماست که چون ناله بمیریم

ما صابر عهدیم که در مملکت خویش

اماده ی آنیم که چون هاله بمیریم

 

مسیر جاری:   صفحه اصلی در نگاه دیگرانخاطرات، حدیث‌نفس‌ها و دل‌نوشته‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد