پرینت
بازدید: 3630

آذر اهورائی

منبع: وب‌سایت ملی ـ مذهبی - تیرماه ۱۳۹۰

 

سلام بر او روزی که از مادر زاده شد. و در طول زندگی با برکتش همواره سعادتمند و با شرف و عزت و سرشار از ایمان به خداوند و روز جزا و نگران حال ملت و آینده میهن و ایران فردا زیست و برای روزی بیشتر زیستن هرگز در برابر ارباب نامرد و نانجیب قدرت سر خم نکرد و در برابر همه رنجها و سختیها و مصیبتها صبورانه ایستاد و خم به ابرو نیاورد.

سلام بر او که تنها به کیفیت زندگی و به عرض آن فکر می کرد و نه به کمیت و طول آن. زیرا که عمیقا یقین و باور داشت که کمیت و طول زندگی در دست او و هیچ کس دیگری به جز خداوند نیست و تنها عرض و کیفیت زندگی در دست وی و بسته به انتخاب اوست. لذا او چون پهلوانان افسانه ائی ؛ چون رستم دستان و پوریای ولی و تختی نامدار مردانه و با افتخار و آزاد و سربلند زیست و با این روش منحصر به فرد زندگی ؛ چگونه زیستن را به همه ما به ظاهر زندگان و در باطن مردگان آموخت.

سلام بر او روزی که بمرد اما هرگز به مرگ تدریجی نمرد . بمرد اما هرگز مثل ما نمرد . بمرد هرگز اما از ترس مرگ نمرد. بمرد اما یکبار مرد و روزی صد بار از ترس مردن نمرد و مرگش یکبار و شیونش یکبار بود. او از مرگ هرگز نترسید و برای زنده بودن به کسی باج نداد و تسلیم جلادان و بازجویانش نشد بلکه برای ادامه زندگی چون حیدر کرار هر روز و هر لحظه مدام به مرگ هجوم آورد و به دنبال آن دوید و مرگ از ترس او پا به فرار گذاشت تا آنگاه که به او رسید و دست در گریبانش آویخت. او بمرد اما هرگز از میان ما نرفت و چون کوهی ستبر و سدی استوار در برابر ستمگران باقی ماند به گونه‌ای که سایه‌اش همواره بر سر آنها سنگینی و ترسش دل آنها را لبریز خواهد کرد.

سلام بر او  روزی که در زندان و در حال گرسنگی و اعتصاب غذا بمرد اما نه از شدت ضعف و گرسنگی بلکه از شدت ضربت و بیماری و بی‌توجهی زندانباناش و او با مرگ مظلومانه‌اش بر ظلم و جباریت این نظام فرعونی و سراسر دروغ و دغل شهادت داد.

سلام بر او که با مرگ دلخراش و ناجوانمردانه‌اش در حبس و اسارت شهادت داد که این نظام هرگز بر سیره قران که سفارش به اطعام و خوشرفتاری با اسیران کافر و حربی نموده و نیز بر سیره علی مرتضی که حتی دربستر مرگ نیز به فکر رفع گرسنگی و تشنگی قاتلش و رحمت و عطوفت و مدارا با وی بوده است ؛ نیست و بر خلاف آنان است و دین بازیچه ائی در دست اینان برای فریب مردمان و ماندن در قدرت به هر قیمت بیش نیست.

سلام بر او که بمرد اما هرگز از میان ما و از خاطر ما نرفت و ماند و به اسطوره ائی جاودان و پهلوانی روئین تن و قهرمانی شکست ناپذیر و اسوه ائی حسنه چون علی و حسین و عباس و چون رستم و زاپاتا و چه گوارا تبدیل شد که همواره الهام بخش مستضعفان زمین و مجاهدان را ه حق و امید بخش نومیدان از زندگی خواهد بود و کابوسش خواب جلادان و ستمگران را تا ابد اشفته خواهد کرد و خواب از چشم آنها در خواهد ربود.

سلام بر او آنگاه که مرد اما چون دیگران نمرد. او ایستاده مرد ؛ اما از دنیا و از یاد ما نرفت و نام نیک و راه راست او تا ابد باقی خواهد ماند و روح اهورائی  او همواره با پلیدیها و زشتیها و تاریکیها و ستمها و اهریمنان در ستیز و نبردی بی‌امان  خواهد بود و از دست دوست و پروردگارش تا ابد روزی خواهد خورد تا آنگاه که قیامت فرا رسد.

و سلام بر او روزی که دوباره زنده خواهد شد و جان در کالبد مرده‌اش دوباره دمیده خواهد شد و در آنروزی که هر کس صورتش با سیرتش منطبق  خواهد شد؛ صورت نورانی او چون قرص ماه در صحرای محشر خواهد درخشید و در روزی که رازهای نهانی آدمها آشکار و عیان خواهد شد و در محضر آن یکتای بی‌همتا  کسی را یارای دروغ و دغل و سخن لغو وبیهوده نخواهد بود ؛ در آنروز تن رنجور و کبود و خسته و خونینش بر ظلم بی‌حدی که به دست جلادان خونخوار و جانیان نظام ولایت جور بر او رفته شهادت خواهد داد و آنگاه که به حساب همه رسیدگی شود او با حواریونش با آن ۱۲یار هم بندی که در فراقش نالیدند و لب از طعام بستند و آن ۶۴ یار غاری که بر مظلومیتش شهادت دادند ؛ قدم به وادی سلام و ایمن خواهد نهاد و همنشین با انبیا و اولیا و نیکان و صالحان خواهد شد.

پس‌ای مرد مردان‌ای هدای صابر‌ای مرد صبور و‌ای مجاهد راه خدا و‌ای نور زمین و آسمان و‌ای افتخار ایران و اسلام و‌ای شهید خلق و‌ای قبله  نماز ؛ سلام و درود بی‌پایان خدا بر تو باد

و ما چه نیازمندیم به تو و به امثال تو هم در این دنیا و هم در آن دنیا. نیازمندیم که تو دست ما را بگیری و ما را از زندان خود و از  زندان اهریمن زشت خو و ستمگر و از ترس مرگ و از دست مرگ تدریجی وا رهانی و ما را با خود به سفر آسمانها ببری و  در نزد پروردگارت شفاعت کنی و با خود به دیار ابدیت و وادی سلام وارد کنی.

پس‌ای روح آرام و نفس مطمئنه شبی به خواب ما بیا و با ما سخن بگو. نه از ظلمی که بر تو و بر ما رفته است که از آن آگاهیم بلکه با ما از تاریخ آینده و از ایران فردا بگو که از آن بی‌خبریم و تو از آن خبرداری. بگو که بزودی ایران از دست ستم اهریمن آزاد و آباد خواهد شد و به ما نگو که ایران به دست آنان ویران و کنام ددان و دیوان خواهد شد.     

سلام بر تو‌ای هدی و بر همه آنانی که تا ابد به راه تو می روند. والسلام علی من اتبع الهدی.

مسیر جاری:   صفحه اصلی در نگاه دیگرانخاطرات، حدیث‌نفس‌ها و دل‌نوشته‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد