پرینت
بازدید: 3734

منبع: وب‌سایت جرس ـ 28 خرداد 1390

هدی صابر نیز به  جرگه جانباختگان وره یافتگان راه آزادی پیوست.  فقدان او برای ما چه حیف بود و چه اندازه دریغ باید گفت!  مام میهن را ببین که چه آسان فرزندان شایسته اش را از کف می‌دهد!

هدی، راه همان کسان در پیش گرفت که همواره اسطوره زندگی اش بودند: راه آرش ، راه پوریای ولی ، راه تختی . راه همان عیاران وجوانمردان که وجودی سرشار از حیات وهمتی مصروف خیر و خدمت دارند.

شیرمردان اند   در  عالم  مدد      

آنزمان  کافغان مظلومان  رسد

بانگ مظلومان زهرجا بشنوند

آنطرف چون رحمت حق میدوند

مرگ مظلومانه او، پیک عصیان و اعتراض بر ظلمی بود که بر هاله رفته بود، و همه سرمایه  این جوانمرد جز جان گرامی اش مگر چه بود؟ سرمایه ای که به سخاوت و از منتهای جود،همچون آرش در کار پرواز تیری کرد که آفاق جهان  و افکارامروز را در نوشت ونام او را در تذکره شهیدان میهن بر نوشت.

 جایش بی اندازه خالی  اما یادش ماندگار است . زیرا شهید به قاموس شگفت خلقت در شریان انسانیت و در عروق اعصار جاری است.

در هفتمین روز در گذشت او به خانواده گرامی اش تسلیت گفته از خداوند منان برای آنان شکیبایی و سربلندی مسئلت داریم.

28 خرداد1390

مسیر جاری:   صفحه اصلی در نگاه دیگراننامه‌ها، بیانیه‌ها و پیام‌های تسلیت
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد