شاخه:نماها
پرینت
بازدید: 4382

دعوت از فعالان اجتماعی و صاحبان نظرگاه در میانه‌ی مباحث «باب بگشا» بخشی از روش شهید هدی صابر در اداره‌ی این نشست‌ها بود. در همین راستا از موسسان «خانه‌ی مادر و کودک» و موسسه‌ی «محک» دعوت شد تا سیر کار و دستاوردهای خود را با مشارکت‌کنندگان در نشست‌های باب بگشا در میان بگذارند. بازدید از نهادهای بنیانگذاری‌شده توسط خانه‌ی مادر و کودک در شهر رودبار، برای تعمیق هر چه بیشتر این مباحث با حضور معلم شهید و مشارکت‌کنندگان در سلسله نشست‌های باب بگشا در خردادماه 1388 صورت پذیرفت.

تاسیس موسسه خیریه «خانه مادر و كودك» در مسير خدمت به بازماندگان و آسيب ديدگان زلزله‌ی رودبار در سال 1369 با مشارکت گروه بانوان نیكوكار صورت پذیرفت و در نخستین گام، نگهداری 600 كودك یتیم بازمانده از این زلزله را به صورت پدریاری و مادریاری برعهده گرفت. با وقوع زلزله بم در سال 1382، خانه مادر و كودك نگهداری 400 كودك به جا مانده از این زلزله را با شیوه مادریاری و پدریاری بر عهده گرفته است. تمام این حمایت‌ها در زمینه‎های گوناگون بهداشتی، عمرانی و فرهنگی استمرار و گسترش داشته است.

آنچه در پی می‌آید شماری از تصاویر به یادماندنی از معلم شهید هدی صابر، در طی این بازدید می‌باشد.

 

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا» 

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

 هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا» 

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

هدی صابر – تصاویر بازدید از «خانه مادر و کودک» رودبار با همراه مشارکت‌کنندگان در نشست‌های «باب بگشا»

مسیر جاری:   صفحه اصلی در خلوت خویشنماها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد