پرینت
بازدید: 4299

منبع: فصلنامه تامین اجتماعی، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۸۱  ص ۱۲۵

چکیده: این گزارش ، چگونگی تأسیس و نحوه فعالیت «كمیته كودكان كار و خیابان»، از زیر مجموعه‌های «انجمن حمایت از حقوق كودكان» را مورد توجه قرار می دهد.در ابتدا، طرح «توانمند سازی كودكان در وضعیت دشوار» و اهداف خرد و كلان آن و سرفصل‌های برنامه «خانه كودك» (مدیر اجرایی طرح) تبیین می گردد. گزارش ، وضع كودكان كار و خیابان را به طور مستند و نیز در گفتگو با مدیرخانه كودك، تشریح می كند و آنگاه نحوه «آموزش» و سوادآموزی كودكان تحت پوشش طرح بیان می گردد. در ادامه این نوشتار به توضیح چالش‌های آموزش كودكان كار وخیابان، نیازها و انتظارهای كودكان و نیز تبیین فهرستی از نیازهای موازی با «سوادآموزی» (بهداشت، تغذیه، مكان مطالعه، و ورزش) پرداخته شده است.«اثر بخشی‌های طرح» نیز در گفتگو با مدیر و معلم خانه كودك و خود كودكان، تشریح می شود. در انتهای گزارش ، طرح یاد شده مورد نقد قرار گرفته است.

دریافت متن کامل مقاله (pdf)

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد